Historie kazatelů na sboru ČCE BROUMOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
13. 9. 1950 8. 3. 1958 f František Mach vikář
9. 3. 1958 31. 3. 1974 f František Mach farář
15. 5. 1974 31. 12. 1990 f Jarmila Strádalová vikářka
  • Aktualizace: 17. 03. 2018, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus