Historie kazatelů na sboru ČCE NÁCHOD - ŠONOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1911 23. 8. 1917 f Theodor Kalenda farář Šonov u Náchoda
16. 11. 1918 28. 3. 1922 f Josef Lukl Hromádka PhDr. farář
1. 5. 1930 30. 9. 1932 f Hynek Zdík Široký vikář ŠONOV
16. 12. 1932 31. 12. 1945 f Bohumír Popelář farář Šonov u Náchoda
1. 10. 1942 31. 1. 1946 f Ladislav Dostál vikář s určením pro Červený Kostelec
1. 10. 1944 31. 5. 1945 - Jan Milíč Lochman diakon (Thst) Šonov u Náchoda
1. 11. 1946 30. 3. 1956 f Martin Hoffmann farář; od 1.4.1956 odchod do zahraničí - něm. evangel. církev v Hessensku
15. 9. 1956 14. 7. 1962 f Jaroslav Gregor vikář
15. 7. 1962 31. 12. 1972 f Jaroslav Gregor farář
1. 7. 1973 11. 7. 1978 f Jaroslav Adámek diakon Šonov u N. Města n. Met.
12. 7. 1978 4. 10. 1981 f Jaroslav Adámek vikář Šonov u N. Města n. Met.
5. 10. 1981 31. 12. 1982 f Jaroslav Adámek farář Šonov u N. Města n. Met.
1. 10. 1984 31. 5. 1985 f Pavel Ruml seniorátní vikář pro Šonov u N. Města n. Metují
1. 11. 1987 31. 7. 1993 f Zvonimír Šorm vikář Šonov u N. Města n. Metují
1. 8. 1993 31. 3. 1997 f Miloslav Vašina vikář
1. 4. 1997 31. 12. 2005 f Miloslav Vašina farář
1. 9. 2006 31. 8. 2026 f Marek Bárta farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus