Historie kazatelů na sboru ČCE MIROSLAV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
r. 1896 r. 1904 f František Pokora farář
16. 7. 1905 10. 5. 1930 f Josef Ladislav Hájek Lic. theol. farář
16. 5. 1932 30. 11. 1938 f Jaroslav Sochor farář
1. 12. 1932 31. 8. 1936 f František Hašek diakon Miroslav pro Znojmo
1. 9. 1936 31. 10. 1946 f Jan Zlatohlávek vikář pro Znojmo
1. 9. 1946 31. 8. 1959 f Emil Ženatý farář
1. 10. 1959 31. 10. 1972 f Vladimír Kalus Mgr. farář
1. 1. 1967 15. 5. 1967 v Jana Kalusová Mgr. vikářka pro Hrabětice po dobu uprázdnění sboru
1. 7. 1969 30. 6. 1986 v Jana Kalusová Mgr. vikářka
1. 8. 1989 31. 8. 1996 f Pavel Skála diakon
1. 8. 1998 31. 7. 2014 f Ondřej Titěra farář
1. 9. 2014 31. 8. 2024 f David Sedláček farář
  • Aktualizace: 17. 06. 2021, FS ČCE MIROSLAV

Poslední změny - schematismus