Historie kazatelů na sboru ČCE KYJOV

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do kazatel pozn.
1. 1. 1943 31. 8. 1946 f Emil Ženatý vikář
1. 9. 1946 31. 12. 1946 f Karel Jirků vikář
1. 1. 1947 30. 11. 1967 f Karel Jirků farář; 1.12.1951 - 2.10.1953 voj. služ.
16. 2. 1968 31. 12. 1987 f Jan Žilka farář
1. 9. 1990 30. 11. 1997 f Michal Šimek vikář
1. 12. 1997 31. 8. 1999 f Michal Šimek farář
1. 9. 2003 30. 9. 2011 f Dan Petříček farář
1. 11. 2011 31. 8. 2021 f Erika Petříčková farářka
  • Aktualizace: 02. 09. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus