f. Pavel Knorek 

adresa:
Nábřeží Petra Bezruče 501/7
356 01 Sokolov
tel: 359 574 957
email:

v činné službě
na sboru: SOKOLOV (od roku 2002)
nar.: 1963
poznámka: jáhen, od 1.3.2020 farář

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 1990 31. 1. 2002 SLOUPNICE diakon/jáhen
1. 2. 2002 27. 3. 2028 SOKOLOV jáhen, od 1. 3. 2020 farář

  • Aktualizace: 10. 11. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny