j. Filip Němeček 

adresa:
farní sbor ČCE v Chomutově
ul. 28. října 1071/12
430 01 Chomutov

mobil: 604 238 709
email:

v činné službě
na sboru: CHOMUTOV (od roku 2015)
nar.: 1986

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
15. 9. 2015 14. 9. 2025 CHOMUTOV jáhen

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny