f. Ludmila Míchalová Mikšíková  (jihočeský konsenior)

adresa:
FS ČCE Strmilov
Studenská 382
378 53 Strmilov

mobil: 776 688 602
email:
(sbor)
v činné službě
na sboru: STRMILOV (od roku 2014)
konsenior: jihočeského seniorátu
nar.: 1980

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 2014 31. 8. 2024 STRMILOV farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny