f. Matěj Opočenský  (pražský senior)

adresa:
Tulská 14/1
100 00 Praha 10 - Vršovice
tel: 272 734 010
mobil: 776 123 320
email:

v činné službě
na sboru: PRAHA 10 - VRŠOVICE (od roku 2013)
senior: pražského seniorátu
nar.: 1985

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2013 31. 8. 2023 PRAHA 10 - VRŠOVICE farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny