f. Radovan Rosický 

adresa:
Švagrovského 674
413 01 Roudnice nad Labem

mobil: 777 954 409
email:

v činné službě
na sboru: ROUDNICE nad Labem (od roku 2018)
administruje: FS ČCE LIBKOVICE pod Řípem
nar.: 1967
poznámka: Do 30.4.2019 jáhen, od 1.5.2019 farář.

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 12. 1996 31. 8. 2003 ODRY jáhen
1. 9. 2003 31. 8. 2018 KRNOV jáhen
1. 9. 2018 31. 8. 2023 ROUDNICE nad Labem jáhen, od 1.5.2019 farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny