f. Petr Kulík  (východomoravský konsenior)

adresa:
Farní sbor ČCE v Javorníku nad Veličkou
Javorník 111
696 74 Velká nad Veličkou

mobil: 604 708 768
email:

v činné službě
na sboru: JAVORNÍK nad Veličkou (od roku 2013)
konsenior: východomoravského seniorátu
administruje sbory: nar.: 1982

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2008 31. 8. 2013 PŘEROV farář
1. 9. 2009 31. 8. 2010 HRANICE administrátor
1. 9. 2013 31. 8. 2023 JAVORNÍK nad Veličkou farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny