f. Tomáš Pavelka  (ústecký senior)

adresa:
FS ČCE v Lounech
Českých bratří 1510
440 01 Louny
tel: 608 772 678,
608 369 399
email:

v činné službě
na sborech: senior: ústeckého seniorátu
nar.: 1979

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2005 30. 9. 2023 LOUNY farář
1. 10. 2020 30. 9. 2023 ŽATEC

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Dana Kamasová

Schematismus – poslední změny