f. Jiří Zedníček 

adresa:
(adresa nenalezena)
v jiné službě
nar.: 1972
poznámka: duchovenská služba v armádě; dne 18.8.2020 uděleno synodní radou osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 2002 31. 7. 2006 SLOUPNICE jáhen

  • Aktualizace: 17. 06. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus