f. Filip Keller  (brněnský senior)

adresa:
Poličská 3
568 02 Svitavy

mobil: 777 339 381
email:

v činné službě
na sboru: SVITAVY (od roku 2009)
senior: brněnského seniorátu
nar.: 1972

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 2002 30. 9. 2008 tajemník-farář mládeže
1. 9. 2008 30. 8. 2009 farář St John's URC, Anglie
1. 9. 2009 31. 8. 2024 SVITAVY farář

  • Aktualizace: 03. 12. 2022, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny