f. David Balcar  (pražský konsenior)

adresa:
Klimentská 1211/18
110 00 Praha 1 - Nové Město
tel: kancelář 730194878,
farář 777032221
email:

v činné službě
na sboru: PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO (od roku 2017)
konsenior: pražského seniorátu
nar.: 1973

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 11. 1994 23. 4. 1995 diakon (Thst.) Bohemka (Ukrajina)
1. 9. 2001 31. 8. 2017 JINDŘICHŮV HRADEC farář
1. 9. 2017 31. 8. 2032 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Schematismus – poslední změny