f. Miloš Hübner 

adresa:
Českobratrská 86
535 01 Přelouč

mobil: 731 235 968
email:

v činné službě
na sborech: nar.: 1958

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 8. 1982 31. 3. 1989 mimo církevní službu - vědec. pracovník geofyz. ústavu ČSAV Praha
1. 5. 1989 31. 12. 1995 TRNÁVKA diakon/jáhen
1. 1. 1996 31. 12. 2023 TRNÁVKA farář
1. 6. 1997 30. 11. 2014 senior chrudimského seniorátu
1. 1. 2013 31. 12. 2023 PŘELOUČ

  • Aktualizace: 02. 03. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny