f. Anna Lavická  (chrudimský konsenior)

adresa:
Pardubická 324
537 01 Chrudim

mobil: 739 105 160
email:

v činné službě
na sboru: CHRUDIM (od roku 2007)
konsenior: chrudimského seniorátu
nar.: 1961

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 1986 14. 5. 1999 TELECÍ vikářka
15. 5. 1999 31. 8. 2007 TELECÍ farářka
1. 9. 2007 31. 10. 2023 CHRUDIM farářka

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Schematismus – poslední změny