pp. Anna Marie Fikejsová 

adresa:
Lidická 719/79
602 00 Brno
tel: 541 212 469,
541 233 859
email:
(sbor)
na sboru: BRNO II (od roku 2020)
nar.: 1985

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 1. 2020 15. 5. 2021 BRNO II

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus