f. Aleš Rosický 

adresa:
Máchova 357
364 61 Teplá

mobil: 734 780 193
email:
(sbor)
v činné službě
na sboru: TEPLÁ (od roku 2019)
administruje: FS ČCE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
nar.: 1993

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 2019 31. 8. 2024 TEPLÁ

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny