f. Anna Peltanová 

adresa:
Vanovice č. 60
67936
tel: 516 465 627
mobil: 737 279 275
email:

v činné službě
na sboru: VANOVICE (od roku 2018)
nar.: 1990

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 8. 2018 31. 7. 2023 VANOVICE

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Schematismus – poslední změny