f. Jan Lavický 

adresa:
Klášter nad Dědinou č. 22
517 71 České Meziříčí
tel: 731 634 598,
739 364 028
email:

v činné službě
na sboru: KLÁŠTER nad Dědinou (od roku 2018)
administruje: FS ČCE ČERNILOV
nar.: 1990

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 2018 30. 9. 2023 KLÁŠTER nad Dědinou

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny