f. Petr Pokorný DrSc. (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1933
poznámka: ordinován 19.1.1958

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
15. 12. 1957 31. 1. 1966 PRAHA 2 - VINOHRADY vikář
1. 2. 1966 28. 2. 1968 PRAHA 10 - VRŠOVICE farář
r. 1967 r. 1968 docent Nového zákona na univerzitě v Greifswaldu
1. 3. 1968 31. 8. 1968 studium v zahraničí
1. 9. 1968 31. 1. 1970 odb. asistent KEBF/ETF
1. 2. 1970 30. 9. 1972 docent KEBF/ETF
1. 10. 1972 profesor KEBF/ETF UK, 1996 - 1999 děkan

  • Aktualizace: 19. 01. 2020, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus