Noční statistické usnesení

Blogy | Zápisky > Filip Keller

Kdyby se vyhlašovala soutěž o nejbizarnější usnesení synodu, měl bych jednoho kandidáta.

Usnesení č.37: Evidenční dotazník. (Jen vyjímám):
a) Všechny číselné údaje v buňkách uvádět ve formátu čísla (nikoli jednotlivých číslic) a do buněk obsahujících součty vložit vzorce (čímž se předejde chybám a zjednoduší se zpracování v seniorátech a v ÚCK). b) V součtových řádcích znepřístupnit buňky ve sloupcích, kde nemá smysl uvádět součet průměrů… (celé znění je pro zájemce k nalezení na stránkách e-cirkev.cz.)
Představuju si, že musela být hodně pokročilá noční hodina, když synodálové usnesení schválili. Nebo měli veselou náladu. Bizarnost celého usnesení vidím v překvapivé konkrétnosti a technické návodnosti toho, jak má být excelovský soubor upraven (a přitom pochopitelně nedotaženosti, protože znepřístupnit by to v tom případě chtělo také všechny buňky s popisky atd. atd.) Vzpomínám si, jak se nejednou v podobných situacích předseda synodu nebo někdo jiný oprávněně ozval s tím, že "detaily přece nechme na realizátorovi, nám jde o podstatu." Tady to nějak muselo utéct, jinak si to neumím vysvětlit.
Perličkou navíc je, že takto upravený excelový soubor už existuje. Sám jsem na to úplně zapomněl a nevzpomněl jsem si na to ani když jsem letos poprvé - s notnou dávkou sebezapření - poněkud zoufalý formulář vyplňoval a doufal při tom, že tak činím také naposled. Že už vlastně upravený formulář existoval mi připomněl před pár dny kolega. Až poté jsem si vzpomněl, že když jsem před téměř 10 lety psal farářskou práci, statistickými dotazníky z roku 2001(!) jsem se probíral. Zalovil jsem v počítači a našel. Netuším, kdy v ústředí upadl v zapomnění. Zamknuté buňky tam sice nejsou, ale souhrny a to včetně souhrnů pro celé senioráty ano. Probírání dalšími detaily nechám na jiných. Předpokládám, že to není nic tajného, tak jsem soubory pro zajímavost vyvěsil zde.
Přesto mám naději, že už ani tento "modernější" soubor užitku nedojde, snad toliko jako inspirace. Technika pokročila a odesílání 258 souborů, které se pak musí kopírovat do jednoho (byť možná přes senioráty, nevím jaká je praxe) by mělo být jen historickou vzpomínkou. On-line vyplnění jednoduchého formuláře na straně zadavatele a okamžité "vytažení" seniorátních a celocírkevních souhrnů na straně příjemce je dnes přece už otázka několika málo programátorských hodin. Jistě efektivněji využitých, než při úpravě excelovského souboru a následném otrockém zpracovávání.
Tak přeju synodní radě, aby se cítila vůči usnesení č.37 letošního synodu svobodná a napravila synodní bizarnost tím, že usnesení nenaplní. Naplní ovšem jeho intenci. Pevně věřím, že synodálové (a potažmo sbory a kazatelé) se nejen nebudou hněvat, ale ještě ji za to pochválí.

Filip Keller / Filip Keller


Štítky

Poslední přírůstky

Nejčtenější

Ze všech blogů / nejnovější