Bible kralická - Mt 19,26; Mk 10,27; L 18,27

Mt 19,26 A pohleděv na ně Ježíš, řekl jim: U lidíť jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné.
Mk 10,27 A pohleděv na ně Ježíš, dí: U lidíť jest nemožné, ale ne u Boha; nebo u Boha všecko možné jest.
L 18,27 A on dí jim: Což jest nemožného u lidí, možné jest u Boha.