Bible kralická - Jb 42,2

Jb 42,2 Vím, že všecko můžeš, a že nemůže překaženo býti tvému myšlení.