Bible kralická - Mt 18,23

Mt 18,23 A protož podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž chtěl počet klásti s služebníky svými.