Bible kralická - Jb 9,1.2

Jb 9,1 Odpověděv pak Job, řekl:
Jb 9,2 I ovšem vím, žeť tak jest; nebo jak by mohl člověk spravedliv býti před Bohem silným?