Bible kralická - Mt 10,16-20

Mt 10,16 Aj, já posílám vás jako ovce mezi vlky; protož buďte opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice.
Mt 10,17 Vystříhejtež se pak lidí; nebť vás vydávati budou do sněmů, a v školách svých budou vás bičovati.
Mt 10,18 Ano i před vladaře i před krále vedeni budete pro mne, na svědectví jim, i těm národům.
Mt 10,19 Kdyžť pak vás vydadí, nebuďtež pečliví, kterak aneb co byste mluvili; dánoť bude zajisté vám v tu hodinu, co budete míti mluviti.
Mt 10,20 Nebo ne vy jste, jenž mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž mluví v vás.