Bible kralická - Ex 4,12

Ex 4,12 Nyní tedy jdi, a já budu v ústech tvých, a naučím tě, co bys mluviti měl.