Bible kralická - Mk 10,43

Mk 10,43 Ne takť bude mezi vámi. Ale kdožkoli chtěl by mezi vámi býti veliký, budiž váš služebník.