Bible kralická - Mt 20,26

Mt 20,26 Ne tak bude mezi vámi; ale kdožkoli chtěl by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš.