Bible kralická - J 5,19; 14,1

J 5,19 I odpověděl Ježíš a řekl jim: Amen, amen pravím vám: Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí. Nebo cožkoli on činí, toť i Syn též podobně činí.
J 14,1 Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.