Bible kralická - J 3,11.32

J 3,11 Amen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte.
J 3,32 A což viděl a slyšel, toť svědčí, ale svědectví jeho žádný nepřijímá.