Bible kralická - Ef 3,21

Ef 3,21 Tomu, pravím, buď sláva v církvi svaté skrze Krista Ježíše po všecky věky věků. Amen.