Bible kralická - 1Pt 5,11

1Pt 5,11 Jemuž sláva a císařství na věky věků. Amen.