Bible kralická - Tt 3,4.5n

Tt 3,4 Ale když se zjevila dobrota a láska k lidem Spasitele našeho Boha,
Tt 3,5 Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,
Tt 3,6 Kteréhož vylil na nás hojně, skrze Jezukrista Spasitele našeho,