Bible kralická - Sk 15,11

Sk 15,11 Ale skrze milost Pána Ježíše Krista věříme, že spaseni budeme, rovně jako i oni.