Bible kralická - Sk 14,16

Sk 14,16 Kterýžto za předešlých věků všech pohanů nechával, aby chodili po cestách svých,