Bible kralická - Ž 81,13

Ž 81,13 (1,14) Ó byť mne byl lid můj poslouchal, a Izrael po cestách mých chodil,