Bible kralická - Sk 10,42

Sk 10,42 A přikázal nám kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce živých i mrtvých.