Bible kralická - Mk 16,15

Mk 16,15 A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.