Bible kralická - Mt 4,17

Mt 4,17 Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské.