Bible kralická - L 6,46

L 6,46 Co pak mi říkáte: Pane, Pane, a nečiníte, což pravím?