Bible kralická - Jk 1,22

Jk 1,22 Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe.