Bible kralická - L 3,3

L 3,3 I chodil po vší krajině ležící při Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,