Bible kralická - Mk 1,4

Mk 1,4 Křtil Jan na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.