Bible kralická - J 1,3

J 1,3 Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.