Bible kralická - Ž 33,6

Ž 33,6 Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.