Bible kralická - Fp 2,29

Fp 2,29 Protož přijmětež jej v Pánu se vší radostí, a mějte takové v uctivosti.