Bible kralická - 1Kor 9,14

1Kor 9,14 Tak jest i Pán nařídil těm, kteříž evangelium zvěstují, aby z evangelium živi byli.