Bible kralická - Ef 3,3

Ef 3,3 Že skrze zjevení oznámil mi tajemství, (jakož jsem vám prve psal krátce;